Cookies

Nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w swojej przeglądarce.

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Komunikat dotyczący planowanego połączenia ESBANKU Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Kleszczowie - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Komunikat dotyczący planowanego połączenia ESBANKU Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Kleszczowie

Uprzejmie informujemy, że działające na terenie województwa łódzkiego dwa Banki, należące do Spółdzielczej Grupy Bankowej:

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku (adres: ulica Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000145114, o numerze NIP 7721189273, REGON 000502960, jako Bank Przyłączający

oraz

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie (adres: ul. Główna 114, 97-410 Kleszczów), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122014, o numerze NIP 7691086656, REGON 000502233, jako Bank Przyłączany,

postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity, prężny podmiot finansowy, działający pod marką ESBANK Bank Spółdzielczy.

Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia, zostały już przyjęte przez organy obu Banków. 28 października 2021 r. uchwałę przyjęło Zebranie Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego, natomiast Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kleszczowie uczyniło to 26 października 2021 r. Od tej chwili w imieniu obu Banków działają Rada Nadzorcza oraz Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Projekt zmierzający do dobrowolnej konsolidacji Banków realizowany jest przy aprobacie Spółdzielczego Systemu Ochrony IPS SGB oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej. Aktualnie trwa proces uzyskiwania zezwolenia na połączenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Formalne włączenie do struktury ESBANKU Banku Spółdzielczego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie jako 7. Oddziału zostało zaplanowane na 31 grudnia 2021 r., natomiast nastąpi, za zgodą KNF, z chwilą stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do tego czasu Bank Spółdzielczy w Kleszczowe kontynuuje działalność pod swoją nazwą.

Jesteśmy przekonani, że planowane na koniec roku 2021 połączenie naszych banków  pozwoli nam budować jeszcze silniejszy lokalny Bank, łączący spółdzielcze wartości z nowoczesnymi bankowymi technologiami. Połączony Bank dysponować będzie większymi kapitałami, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem, najlepszymi rozwiązaniami technicznymi, a także szeroką ofertą, co przełoży się na szereg nowych korzyści dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kleszczowie.

Pragniemy podkreślić, że proces łączenia Banków pozostanie niezauważalny dla Klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego. Dołożymy wszelkich starań, by działania konsolidacyjne postępowały systematycznie, w sposób płynny i jak najmniej odczuwalny dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kleszczowie. Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać w Centrali ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 1896 z późn. zm.).

 

 

Pełna treść komunikatu w wersji PDF