Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Strona Główna
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania
Placówki
Bankomaty
Opłaty
Władze Banku

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ZARZĄD BANKU


Anna Roczek – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych p.o. Prezesa Zarządu

Alicja Szczepaniak – Zastępca Prezesa Zarządu

Krystyna Ziółkowska  - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlowych

 


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Teresa Urbańska  – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

         Marek CłapaZastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Jadwiga Maciaszek - Sekretarz Rady Nadzorczej 


           Chrzęszczyk Anna 

           Garstka Marianna 

        Małgorzata Roczek-Wachnik

         Janina Stępień 
                                         
                       Lech Krawczyk 
              

   Tatara Ewa


                                                         

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

 

Strona Główna
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania