Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Strona Główna
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania
Placówki
Bankomaty
Opłaty
Władze Banku

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ZARZĄD BANKU


Anna Roczek – Prezes Zarządu

Alicja Szczepaniak – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlowych

Joanna Garstka  - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

 

RADA NADZORCZA BANKU

Jadwiga Podawca – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Kuśmierek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Cłapa  -Sekretarz Rady Nadzorczej

Teresa Urbańska – członek

Jadwiga Maciaszek – członek

Lech Krawczyk  -członek

Ewa Tatara – członek

Grzegorz Kokosiński – członek

Anna Chrzęszczyk  -członek

 


                                                         

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

 

Strona Główna
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania