Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania
Informacja prawna
Gwarantowanie środków pieniężnych przez BFG
Składanie reklamacji
Zastrzeżenie karty/ rachunku
Komunikaty
Zasady Ładu Korporacyjnego

Przyjęte przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą "Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie", stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego w Kleszczowie .

 
 

 

 

 
Strona Główna
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania