Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Strona Główna
O nas
Logowanie
Kontakt
Do pobrania
Rachunki
Lokaty
Usługi elektroniczne
Karty
Transfery gotówki
Ubezpieczenia
Kredyty

Osoby fizyczneKREDYT JESIEŃ 2015 


- Oprogcrntowanie wg zmiennej stopy procentowej - 5,99 %
- opłata przygotowawcza - 1%
- prowizja od udzielenia kredytu - 2,5%
- wysokość kwoty kredytu  od 3000 zl. 
- termin spłaty - do 60 miesięcy  
- kredyt udzielany - od 12 października 2015r. do 31 grudnia 2015r. 
- dowolny cel kredytu 
- czas do namysłu - aż 14 dni na odstapienie od umowy Wszystkie osoby, które skorzystają z niniejszej oferty wezmą udziała w losowaniu 433 atrakcyjnych nagród o łącznej wartości ponad 209 000,00 zł. : 

- telewizory marki PANASONIC TX-55CR850E  
- portfele marki Wittchen 
- kuferki na kosmetyki marki Wittchen 
- torby marki Wittchen 


*Przykład reprezentatywny: kwota udzielonego kredytu 10 000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, rata kredytu (malejące saldo, najwyższa rata) 359,18 zł,  kwota odsetek 932,95 zł za cały okres kredytowania, opłata przygotowawcza 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 250,00 zł, koszt zabezpieczenia-ubezpieczenie Kredytobiorcy w wariancie „utrata pracy” 751,00 zł; całkowity koszt kredytu wynosi 2 033,95 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,10 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu  kredytu wynosi   12 033,95 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09.10.2015 r.

Do pobrania : 
- ulotka 
- regulamin


ATRAKCTYJNA OFERTA KREDYTOWA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB JEST DOSTĘPNA W PLACÓWKACH BANKU 


 w Kleszczowie - w godzinach: 7:45 - 16:30     tel. (44) 731-31-50,  wew. 12,13,15

w Klukach  - w godzinach: 8:00 - 15:30          tel.  (44) 631-50-06,
w Sulmierzycach - w godzinach: 8:00 - 15:30   tel.  (44) 684-60-18
w Rząśni - w godzinach: 8:00 - 15:30             tel.  (44) 631-71-95, 

 


 

Gwarancje

Bank oferuje klientom instytucjonalnych gwarancje bankowe mogące zabezpieczać spłatę całości lub częściowych zobowiązań z tytułu:

 • kredytów zaciągniętych w innych bankach
 • innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej tj:
  • gwarancje zabezpieczające:
   • spłatę rat leasingowych
   • zapłatę za dostawę towwaru
   • zapłatę za wykonanie usług
   • zapłatę za zobowiązania celne
  • gwarancję przetargowa (wadialna)
  • gwarancja zwrotu zaliczki
  • gwarancja dobrego wykonania umowy
  • gwarancja zapłaty weksla
 
 


* Zabierz z sobą:
- dwa dokumenty stwierdzające tożsamość - dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem,
- dowody wpłat na poczet podatku rolnego potwierdzajace dokonanie wpłat zgodnie z nakazem płatniczym lub zaświadczenie z Urzędu Gminy stwierdzające brak zaległości podatkowych,
- ewentualne dokumenty potwierdzające istnienie dodatkowych pozarolniczych źródeł dochodu i umożliwiające ich wartościowe oszacowanie (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy).

Wysokość prowizji oraz oprocentowania w/w kredytów jest ustalana z Bankiem w zależności od takich czynników jak: sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy, kwota kredytu, okres kredytowania, forma prawnych zabezpieczeń.

Strona Główna
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania