Bank Spółdzielczy w Kleszczowie należy do zrzeszenia Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. , które powstało na skutek połaczenia  Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie.
    W dniach  27 i 28 czerwca 2011 r. odbyły się walne zgromadzenia akcjonariuszy GBW SA w Poznaniu oraz MBR SA w Warszawie, w trakcie których akcjonariusze GBW S.A oraz MR Bank S.A. podjęli decyzje o połączeniu obu banków.

Sieć ponad 1 800 placówek w całej Polsce zapewni, że na rynku bankowym Grupa będzie liczącą się instytucją finansową.